Loading…

System wagowy

Monitorowany System Wagowy

Firma ADYS jako jedyna w okolicy posiada MONITOROWANY SYSTEM WAGOWY który, przede wszystkim pozwala na szybkie sięgnięcie do archiwalnych ważeń i zweryfikowanie ich poprawności i autentyczności przez wgląd w fotografie. Poprzez zapis zdjęć wraz z ważeniem dostajemy dodatkowy dowód rejestracji faktu jakim jest wjazd czy wyjazd pojazdu z firmy. W przypadku spornej kwestii co do niektórych wjazdów czy wyjazdów, można szybko przedstawić dowody wykonania przez dany pojazd przejazdów przez wagę. Zawsze można sprawdzić czy ważenie zostało wykonane prawidłowo. Dzięki systemowi wagi najazdowej z kamerami, raport z ważenia to już nie tylko numer rejestracyjny pojazdu oraz masa samochodu, to także namacalny dowód w postaci cyfrowych zdjęć.  

Parametry techniczne:

Nośność Max: 60 000kg
– Nośność Min: 400kg
– Działka odczytowa: d=20kg
– Działka legalizacyjna: e=20kg
– Tarowana automatycznie w całym zakresie

– Pomost stalowy wymiarach  14x3x0,26m l

– Elektronika : czujniki firmy UTILCELL Hiszpania; wyświetlacz typu LCD firmy GSE 350 USA wyposażony w RS 232 do podłączenia drukarki, komputera lub wyświetlacza zewnętrznego wielkogabarytowego
– Waga posiada legalizację WE zgodną z OIML (służacą do rozliczeń handlowych) i spełniającą wymogi Unii Europejskiej

50st
50st2
50st3