• +48 601 412 918

 • +48 75 731 21 32

 • adys@epoczta.pl

Kruszywa

Mamy przyjemność zaoferować Państwu kruszywa budowlane, takie jak:

 • żwir – używany jest jako składnik betonów towarowych, oraz jako materiał do podbudowydróg, a także jako wsad do mas bitumicznych oraz czasem nawierzchni dróg gruntowych,
 • żwir płukany – o frakcji 8-16 mm znajduje zastosowanie:
  • do betonów jakościowych,
  • do prefabrykatów betonowych,
  • do warstw filtracyjnych,
  • w ogrodnictwie jako wypełnienie powierzchni ozdobnych.
 • podsypka – wymiana gruntu, podsypka pod polbruki i bruki,
 • pospółka – to mieszanka żwiru i piasku, to materiał sypki lub kawałkowy niesortowany. Pospółka wykorzystywana jest w budownictwie jako materiał na podbudowy pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji k > 8 m/dobę) i do betonów zwykłych.
 • piasek płukany – o frakcji 0-2 mm znajduje zastosowanie:
  • do posadzek,
  • do betonów towarowych,
  • do prefabrykatów betonowych,
  • do murowania i tynkowania tradycyjnego,
  • pod kostkę brukową.
 • piasek biały – do zapraw murarskich do murowania i tynkowania tradycyjnego,
 • kruszywa bazaltowe – są wykorzystywane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, parkingach, podjazdach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Oferujemy również cement i wapno.

Nasze surowce są bardzo wysokiej jakości, można je stosować do produkcji betonów, zapraw, mas bitumicznych i wszystkich prac związanych z budownictwem oraz budownictwem drogowym

RODZAJ ZŁOMUKRUSZYWA
CENA / TONA
piasek biały
50 zł
pospółka
50 zł (0-8 mm) 60 zł (0-16 mm)
spłuczka
50 zł
otoczak
100 zł
kruszywo bazaltowe (kliniec)
65 zł
mączka
70 zł
kamień granitowy
170 zł
cement
18-19 zł/worek
wapno
BRAK

Nasze usługi

Skład węgla
Skup złomu
Paliwo PELLET
Kruszywa
Prace ziemne
Transport

Masz pytania? Zadzwoń!

601 412 918

75 731 21 32