Loading…

Kruszywa

KRUSZYWA

Mamy przyjemność zaoferować Państwu kruszywa budowlane, takie jak:

 • żwir – używany jest jako składnik betonów towarowych, oraz jako materiał do podbudowydróg, a także jako wsad do mas bitumicznych oraz czasem nawierzchni dróg gruntowych,
 • żwir płukany – o frakcji 8-16 mm znajduje zastosowanie:
  • do betonów jakościowych,
  • do prefabrykatów betonowych,
  • do warstw filtracyjnych,
  • w ogrodnictwie jako wypełnienie powierzchni ozdobnych.
 • podsypka – wymiana gruntu, podsypka pod polbruki i bruki,
 • pospółka – to mieszanka żwiru i piasku, to materiał sypki lub kawałkowy niesortowany. Pospółka wykorzystywana jest w budownictwie jako materiał na podbudowy pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji k > 8 m/dobę) i do betonów zwykłych.
 • piasek płukany – o frakcji 0-2 mm znajduje zastosowanie:
  • do posadzek,
  • do betonów towarowych,
  • do prefabrykatów betonowych,
  • do murowania i tynkowania tradycyjnego,
  • pod kostkę brukową.
 • piasek biały – do zapraw murarskich do murowania i tynkowania tradycyjnego,
 • kruszywa bazaltowe – są wykorzystywane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, parkingach, podjazdach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Oferujemy również cement i wapno.

Nasze surowce są bardzo wysokiej jakości, można je stosować do produkcji betonów, zapraw, mas bitumicznych i wszystkich prac związanych z budownictwem oraz budownictwem drogowym

KRUSZYWACENA/TONA
piasek biały50 zł
pospółka50 zł (0-8 mm)
60 zł (0-16 mm)
spłuczka50 zł
otoczak100 zł
kruszywo bazaltowe (kliniec)65 zł
mączka 0-5; 0-2; 2-565 zł
kamień granitowy 16-22170 zł
cement górażdże17 zł/worek
wapnoBRAK

Ponadto w naszej ofercie posiadamy kruszywa ozdobne w bogatej kolorystyce i różnej granulacji.

KAMIEŃ ELEWACYJNY

KAMIEŃ ELEWACYJNY

KRUSZYWA OZDOBNE

KAMIEŃ DOLOMITOWY 8-16

KRUSZYWO BAZALTOWE 0-31,5

KRUSZYWO BAZALTOWE 8-16

KRUSZYWO GRANITOWE 16-32

KRUSZYWO GRANITOWE SZARO-RUDE 8-16

KRUSZYWO WAPIENNE 8-16

PIASEK BIAŁY

PIASEK PŁUKANY 0-2

POSPÓŁKA

ŻWIR PŁUKANY 8-16

ŻWIR PŁUKANY 16-32 OTOCZAK